logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN BAZI MUCİZELERİ HAKKINDA

Peygamber Efendimiz'in mucizelerinden bazıları şunlardır:

Kur'an-ı Kerim. Bu söz konusu mucizelerden en büyüğüdür.

Şakk'üs-Sadr - mübarek göğüslerinin yarılması - (227).

Beyti'l Makdis'ten haber vermeleri (228).

İnşikakü'l Kamer - ayın yarılması - (229).

Kureyş'in ileri gelenlerinden bazıları Peygamber Efendimiz'i öldürmek üzere sözleşmişlerdi. Bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere çıktıklarında, gözleri - görme becerileri - çekilip alınmış, çeneleri birbirine kenetlenmiş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, kendileriyle yüzyüze gelecek şekilde yanlarından geçerken eline bir avuç toprak-çakıl alıp "Şaheti'l Vücuh" (yüzleri kara olsun) buyurarak onların yüzlerine attı. O toprakların kendilerine isabet etmiş olduğu adamların hepsi Bedir savaşında öldürüldüler (230).


logo

(227) Müslim (261/162), İbni Hibban (6334), Ahmed (121/3) ve diğerleri tahriç etmişlerdir.
(228) Buhari (3886) ve Müslim (170) tahriç etmişlerdir.
(229) Buhari (3636) ve Müslim (2800) tahriç etmişlerdir.
(230) İbni Hibban (6502), Hakim (157/3), Ahmed (303/1), Beyhaki "Delail"de (240/6) ve diğerleri tahriç etmişlerdir.

123456789101112131415