logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN HÜKÜMDARLARA-MELİKLERE GÖNDERMİŞ OLDUĞU ELÇİLERİ HAKKINDA

Habeş hükümdarı Necaşi'ye gönderilmiş olan Amr bin Ümeyye radiyallahu anhu. O'nun adı Ashama ve Atiyye'dir. Necaşi Peygamber Efendimiz'in mektubunu iki gözünün (başının) üzerine koymuş, tahtından inmiş, yere oturmuş ve müslüman olmuştur. Hicri dokuz yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem hayatta iken vefat etmiş ve Peygamberimiz de O'nun cenaze namazını kıldırmıştır (181).

Rum Hükümdarı Kayser Herakl'e gönderilen Dihyetü'l Kelbi radiyallahu anhu. O, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin nübüvvetini kabul edip İslam'a önem vermiştir. Ancak rum halkı kendisine muvafakat etmemiştir. Kendisi de elinden hükümdarlığı gider korkusuyla bu görüşünü gizlemiştir (182).

Fars hükümdarı Kisra'ya (Allah'ın laneti üzerine olsun) gönderilen Abdullah bin Huzafe es-Sehmi radiyallahu anhu. O, Peygamberimizin Mektubunu yırttı. Peygamber Efendimiz de bunu öğrenince şöyle buyurmuştu: "Allah da O'nun mülkünü-hükümdarlığını parçalasın" (183).


logo

(181) "Buhari" (1245) ve "Müslim" (951) tahriç etmişlerdir.
(182) "Buhari" (7) ve "Müslim" (1773) tahriç etmişlerdir.
(183) Buhari (64), "Kübra"da Nesai (5829), Beyhaki (177/9) ve Ahmed (243/1) tahriç etmişlerdir.

1234