logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN KÖLELERİ HAKKINDA
ERKEK KÖLELERİ

Zeyd bin Harise. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) kendisini bilahare azat etmişlerdir.

Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame bin Zeyd (145).

Sevban bin Bücdüd(146).

Ebu Kebşe Süleym (147), Bedir savaşına katılmış, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) kendisini azat etmişler, Hz. Ömer'in Radiyallahu anhu halife seçildiği gün vefat etmiştir.


logo

(145) Bu isimlerden ikisi Peygamber Efendimizin en çok tanınan köleleridir.
(146) Aslen Yemenlidir, esir alındıktan sonra Peygamber Efendimiz tarafından alınıp azat edilmiştir. Bkz. "Müstedrek" (480/3), "Tarihü't Taberi" (169/3) ve "İsabe" (205/1).
(147) Başka rivayetlerde Selme veya Üves denmiştir. Musannif'in tespit ettiği şey bu sözün "Tabakat"ta (sayfa 36) Halife bin Heyyat'ın sözü olduğudur. Ayrıca bkz. "İsabe" (164/4).

12345678