EFENDİMİZİN MÜBAREK HAYATI
GÖZLERİMİZİN NURU EFENDİMİZ
SÜNNETİ SENİYE IŞIĞINDA BİLİM
EFENDİMİZİN MÜBAREK ASHABI
KUR'AN-I KERİM VE MEALİNİ DİNLEYİN
KÂBE İMAMLARINDAN GÖRÜNTÜLÜ KUR'AN-I KERİM DİNLEYİN
NAMAZ KILMAYI ÖĞRENİYORUM
GÖRÜNTÜLÜ TECVİD DERSLERİ
EFENDİMİZ (S.A.V.)'İN SÜNNETLERİ
EFENDİMİZİN SEVGİSİ: ŞİİR VE İLAHİ
HAFTALIK HADİS-İ ŞERİFLER
KUTSAL EMANETLER
MESCİDİ NEBEVİ'Yİ 3 BOYUTLU GEZİN
MESCİDİ HARAM'I 3 BOYUTLU GEZİN
MESCİDİ NEBEVİ RESİMLERİ
MÜJDECİ MEKTUPLAR
SADECE ÇOCUKLAR İÇİN
HAFTALIK HADİS-İ ŞERİF ÜYELİĞİ
Salavat-i Serife Halkasina Dahil olmak için tiklayiniz
HD masaüstü resimleri indirmek için tiklayiniz
Ramazan-i Serifin Faziletlerini okumak için tiklayiniz
Ehl-i Sünnet Akaidini okumak için tiklayiniz
PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN AMCALARI VE HALALARI HAKKINDA


Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) amcaları; Haris, Kusem, Zübeyr (142), Hazma, Abbas, Ebu Talip (asıl adı Abdümenaf), Ebu Leheb (asıl adı Abdüluzza), Abdülka'be(143), Hacl (asıl adı Muğiyre), Dirar ve Ğeydak(144)

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) halaları da; Safiyye, Atike, Erveya, Umeyme, Berre ve Ümmü Hekim el Beyda'dır.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) amca ve halalarından müslüman olanlar; Hz.Hamza, Hz. Abbas ve Hz. Safiyye'dir.

(142) Zübeyr: Cumhurun görüşüne göre Za harfinin zammeli ve Ba harfinin de fethalı olarak yazılması şeklinde okunur. İbni'l Mağribi "Elinas Bi'ilmi'l Ensab" (sayfa 101) adlı eserinde şöyle demektedir: Ahmed bin Yahya elBelazuri'nin kavline göre Za harfinin fethalı ve Ba harfinin de kesreli olarak telaffuz edilmesi suretiyle okunur, en doğrusunu Allah bilir.

(143) O'nun lakabı da "Mukavim" olup, bu her iki isim ayrı iki kişiye aittir diyenler de vardır.

(144) Ğeydak: Ğayn'ın fethalı haliyle okunur - Cömertliğinden dolayı bu şekilde adlandırılmış olup adlı adı Mus'ab'dır. Bunun Nevfel veya Hacel olduğuna yönelik farklı rivayetler de vardır. İbni Kudame "Tebyin" adlı eserinde (sayfa 96) şöyle demektedir: Onların - yani Abdülmuttalib'in oğullarının - sayısı için Abdülkabe'yi çıkararak on diyenler de vardır. Bu ravilere göre Abdülkabe aslında Mukavvim'dir yine Ğeydak ile Hacl'in de aynı kişi olduğunu söylerler. Bkz. "Siretü İbn-i Hişam" (109/1), "Mearif" (sayfa 118), "Sarhü'l Mümred" (sayfa 143). Hacl: Bu ismin zabtını Allame Bamahrame, "Kelladetü'n Nahr" (h 31/1) adlı eserinde şu şekilde kaydetmiştir: Mühmel Ha ve sonra da fethalı Cim ile yazılır. İbni Nasuriddin de "Tavzihü'l Müştebih" adlı eserinde (233/2) ve Nevevi de "Tehzibu'l Esmai ve'l Luğat"da bu ismin zaptını tam aksi şekilde kaydetmişlerdir. Seyyid Kaf'da "Sarhü'l Mümred"de (sayfa 143) şöyle demektedir: "Cahl sözcüğüne gelince, bu sözcük fethalı Cim harfinin mühmel cezmeli Ha harfinin önüne gelmesi suretiyle telaffuz edilir." Yine "bu sözcük fethalı Ha harfinin mühmel cezmeli Cim harfinin önüne gelmesi suretiyle telaffuz edilir ve her iki durumda da ikinci harf sakin-cezmeli- olup harekeli değildir" denmiştir. Bkz. "Tavzihü'l Müştebih" (233/2), "Tabsiru'l Müntebih" (244/1), "Kamusu'l Muhit" ve "Tac'ül Arus" (Hacele Maddesi).