logo

logo

Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN ÇOCUKLARI HAKKINDA

Peygamberimizin çocukları; Kasım ( Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) künyesinde de Kasım ile adlandırılmıştır -Ebu'l Kasım-) , Abdullah (Tayyib ve Tahir olarak isimlendirilmiştir - bunun Tahir değil de Tayib olduğu da rivayet edilir), Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır (radiyallahu anhum).

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) erkek çocukları İslam'dan önce henüz çocuk iken vefat etmişler (137), kız çocukları ise İslam'ı idrak edip Müslüman olmuşlar, [ve çocukların tümü] (138) Hatice radiyallahu anha validemizden doğmuşlardır.


logo

(137) Bu konuda başka bir görüş olup Kasım'ın İslam dönemini idrak ettiği söylenmiştir. Mağaltay "İşare"de (sayfa 94) şöyle demiştir: ("Müsnedü'l Feryabi"de Kasım'ın İslam döneminde vefat ettiğine delalet edilmektedir). "El'isabe"de Hafız (254/3) Kasım konusunda bunu geliştirmiş ve bunu bir çok yoldan kanıtlamıştır, en doğrusunu Allah bilir.
(138) El yazmalarında: (Külluhunne - kızların tümü)

1234