logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MİRACI

SENİ EBU BEKİR TASDİK EDER

Nebiyyi Muhterem buyuruyorlar...

- "İsra" gecesinde Cebrail'e dedim ki: "Gerçekten kavmim beni tasdik etmez."

O şöyle dedi:

- Ebu Bekir seni tasdik eder; O sıddıktır!

Evet, Miraç gecesinin sabahı Mekke bu haberle çalkalandı. Henüz teslimiyet sırrının en büyük dehası Hazret-i Ebu Bekir (r.a.) in haberi yok...

Akılları kamaşan müşrikler hemen ona koşup kapısını yumrukladılar:

Güm, güm, güm!

- Kim o?

- Biz geldik, ya Ebu Bekir!

- Ne istiyorsunuz?

- Sana müthiş bir haber getirdik...

- Neymiş o haber?

- Ya Ebu Bekir! Arkadaşın neler diyor duydun mu?

- Ne diyor?

- Bu gece Beytü-l Makdis'e gittiğini, gökler âlemine çıktığını, Allah'ın cemalini gördüğünü söylüyor.

- Bunları o mu söylüyor!

- O söylüyor!

- O söylediyse doğrudur!

- Demek buna da inanıyorsun...

- Vallahi, şüphesiz ki onun her sözü doğrudur.

- Ama!..

- Siz buna şaşırmayın! Onun semadan yere, gece gündüz, her saat, Allah'tan telakki edip getirdiği ve bana bildirdiği haberler, bundan daha şaşılacak ve akla uzak görüldükleri halde, ben onları hiç tereddüt etmeden tasdik ediyorum...

Kâfirler başları önde oradan uzaklaştılar...

En büyük sıddıkiyet ve teslimiyet örneği Hz. Ebu Bekir (r.a.) hemen koştu. Allah Resulünün huzuruna çıktı ve en taşkın bir gönülle ve en tatlı bir lisanla sordu:

- Anam babam sana feda olsun, ey Allah'ın Resulü! Sen, insanlara bu gece Beytü'l- Makdis'e gittiğini söyledin mi?

- Evet ya Ebu Bekir!

- Ey Allah'ın Resulü! Onu bana tarif et. Çünkü ben orayı gidip görmüşümdür!

Kâinatın Fahri, Beytü'l- Makdis'i çizgi çizgi, nokta nokta anlattılar...

O'nu hayran hayran dinleyen hilm âlemi yüce Sıddık mırıldandı:

- Hepsi doğru ey Allah'ın Resulü!

- Mekke'ye gelirken yolda bir deve kervanı gördüm. Buğday yüklü develer... İçlerinde bir erkek deve... Yükünün bir tarafındaki denk siyah, bir tarafındaki beyaz... Devenin hizasına geldiğimiz zaman deve ürküp devrildi. Ve şöyle oldu, böyle oldu.

- Hepsi doğru, hepsi, ey Allah'ın Resulü!

- Ya Ebu Bekir! Sen zaten Sıddık'sın!..

İmanın tam olduğu yerde ispata gerek yoktur...
İman ve aklından hiçbir anlayış bu büyük mucizeye yatmadı.

"İnsandır o cevher ki ilahi ne büyüktür,
İmansız olan paslı yürek sinede büyüktür!"