logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN HİCRETİ

YOLLAR BOYUNCA

Medineli iman kahramanları Kâinatın Efendisi Mekke'den çıktıklarını işitmişlerdi. Her gün sabahtan akşama kadar, yollara dökülüp ufukları tarıyorlardı... Medine'yi nur yatağı haline getirecek mukaddes misafirlerini bekliyorlardı... Gün doğuyor, gün batıyor, saatler geçiyor, nefesler tütüyor, fakat bekledikleri bir türlü gelmiyordu.

Hasreti çeken candır efendim,
Bizi vuslatına kandır efendim!...

Yine öyle bir gündü... Gözlerde ümit çiçekleri açmıştı. Mesafeler, yelpaze kanatları gibi dalga dalga... Ufuklar gümüş tüllerle bezeli ve etrafta güneşin altın ışıkları...

Bir iş için evinin damına çıkmış bir Yahudi... Gözlerini ufuklar boyu gezdirdi; ağır ağır yol alan iki deve üstünde iki insan gördü... Öyle bir manzara ki, onlardan başka kimse olamazdı.

Avaz avaz bağırdı:

- Hey, Müslümanlar, beklediğiniz Medine kapısında.

Medine'de bir kıyamet, Medine'de bir kaynaşma. Yeni elbiselerini giyen, silahlanan, kılıç kuşanan, yollara dökülen, yayılan, sel gibi şehir dışına doğru akan bir kalabalık.

Varlığın gayesi olan Canab-ı Peygamber, bir saatlik mesafede, Kuba köyü civarında. Sıddık-ı Ekber'le beraber beyazlar giyinmişler, deve sırtında geliyorlar.

Koştular, Allah Resulünün eteklerine yapıştılar, develerinden indirdiler ve Kuba köyünde Amr bin Avf'ın evine kondurdular.

Nur'u cihanın istirahatını temin ettiler. Allah'ın Resulü, istirahata çekildiler.

Medine'den Kuba'ya doğru bir insan seli akıyor.

Cihanda en büyük Peygamber ve en sadık hak aşığı Hazret-i Ebu Bekir (r.a) evin önünü dolduranlarla sohbet etti. Bölük bölük, ırmak ırmak Müslümanlar Kuba'ya doğru kanatlanmış uçuyor.

Ve Allah'ın Resulüne kavuşmuş olmaktan sevinç gözyaşı döküyorlar...

Varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber bu köyde dört gün kaldılar. Bu sırada Hazret-i Ali (k.v) kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine teslim edip yola çıktı,

Kuba'da Allah Resulüne kavuştu.

Peygamber-i Zişan "Kuba Mescidi" nin temelini attılar.

İslam'da umumi manada ilk Mescid budur. Yüce Allah'ın Kur'an'da:

123