logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN HİCRETİ

GERİDE OLAN HADİSELER

Cihan Sıddık-ı Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma hatun anlatıyor:

- Allah'ın Resulüyle babam, çıkıp gittiler. Nerede ve nasıl olduklarını bilmiyorduk. Bir gün küfür kuduzu Ebu Cehil ve arkasında Kureyş'ten bir sürü adam kapımıza gelip haykırdı:

- Nerede baban?

- Evde yok, nereye gittiğini de bilmiyorum!

- Demek nerede olduğunu bilmiyorsun?

- Evet, bilmiyorum!

- Al öyleyse...

Ebu Cehil yüzüme müthiş bir tokat çaldı, kulağımdan küpem düştü... Sonra çekip gittiler...

Bütün kâfirler, atlı ve yaya Allah Resulünün peşindeler. Yolda, Süraka isimli bir kâfir atla arkalarından yetişmek üzere... Hazret-i Ebu Bekir(r.a) kendilerine doğru yıldırım gibi at süren adamı gördü ve korkuya kapıldı:

- Ey Allah'ın Resulü, dedi; kâfirler bizi bastı!

Allah Resulü buyurdular:

- Korkma, ya Eba Bekir, kâfirler bize zarar eriştiremez!

Atlı, uzaklardan, dörtnala şimşek şimşek geliyor. Allah'ın Resulü mukaddes ellerini kaldırıp dua ettiler: Allah'ım bunu düşür!

Süraka'nın uçan atı suya düşmüş gibi göğsüne kadar kumlara batı verdi. Çabaladıkça battı. Meydanda, atın başıyla Süraka'nın göğsünden yukarısı...

Süraka hayret ve dehşet içinde sesini yükseltti:

- Ya Nebiyyallah! Bildim; tutulmam için dua ettiniz! Şimdi de lütfedip kurtulmam için dua ediniz ve atımı kumdan çıkarınız! Benden zarar gelmeyeceği gibi, düşmanlarınızı da savarım!

Yine Allah'ın Resulünün elleri ulvilik âlemlerinde...

Süraka'nın atı bir ceylan gibi sıçradı ve kumlar dümdüz oldu... Süraka ileride Müslüman...

Bu hadiseyi bizzat Süraka anlatır:

- Durdular. Dua ettiler. Atım bir silkinişte kurtuldu. Yanlarına gittim. Kafirlerin maksatlarını anlattım.

12