logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN HİCRETİ

YOL

O günlerde Kureyş kâfirleri, meclis evleri olan "Darü'n Nedve" yi doldurdu. Bir araya geldiler. Saatlerce konuştular, tartıştılar, plan kurdular. Şeytan da Necidli bir ihtiyar şeklinde aralarına girdi. Kâfirleri kızıştırıyordu:

- Gidiyorlar!... Bölük bölük gidiyorlar!.. Mekke'de ondan ve en yakın bir iki kişiden başka kimse kalmadı! İşte sessiz bir sıyrılışla içimizden çözülüyorlar!.. Yarın birden bire karşımıza dikilmeyecekleri ve tepemize inmeyecekleri ne malum... Bütün bu gidişlere razı olacak mıyız?

Ve karar verdiler:

- Artık ne pahasına olursa olsun, Muhammed'i (s.a.v) öldürmeliyiz!

Plan tamam... Gece varlık nurunun evine baskın yapacaklar ve uykuda o varlık güzelini öldürecekler... Bir sürü kafir bu vazifeyi üstüne aldı..

Kureyş müşriklerinin, Allah'ın Resulüne karşı kurdukları planı Kur'an-ı kerim şöyle beyan ediyor:

"Bir vakit, o kâfirler, seni bağlayıp hapsetmeleri, ya öldürmeleri, ya da Mekke'den çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar bu hileyi kurarlarken Allah, hilelerini başlarına yıkıveriyordu ( hilelerinden seni kurtarmış bulunuyordu). Allah, hilekarlara ceza verenlerin en hayırlısıdır." (Enfal Suresi / 30)

Hemen Cebrail geldi:

- Ey Allah'ın Resulü, dedi; Kureyş seni öldürmeye ahdetti! Bu gece sen, her zamanki yatağında yatma!

Bunun üzerine varlığın sebebi olan Cenab-ı Muhammed (s.a.v), Hazret-i Ali'ye, kendi yatağına uzanmasını emir buyurdular..

Hazret-i Ali (k.v) Allah Resulünün yatağında...

Kendileri bir köşeye çekilip "Yasin" suresini okumaya başladılar. Sıra şu ayete gelmişti:

"Biz onların önünden bir sed, arkalarından bir sed çektik. Böylece onları sarıverdik artık göremezler." (Yasin Suresi / 9)

Ayet-i celileyi okuduktan sonra ayağa kalktılar. Hazret-i Ali'ye veda ettiler, kapıyı araladılar ve sessizce dışarıya süzüldüler.

123