logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

ABDULLAH BİN CAHŞ SERİYESİ

Allah'ın Resulü, Abdullah bin Cahş 'ın emrine oniki kişi verip, keşif kolu halinde Mekke yakınlarında ki Nâhle vadisine gönderdiler. Birdenbire bir Kureyş kervanı ile karşı karşıya geldiler.

Kureyş'in kervan yükleri, kuru üzüm ve bazı yiyecek şeyler...

Müslümanlar aralarında istişare edip dediler:

- Eğer cenk edersek, Recep ayının hürmetini bozmuş oluruz. Etmezsek bunlar yarın kollarını sallaya sallaya Mekke harimine girmiş olurlar. Şimdi ne yapmak gerek?

Nihayet cenge karar verdiler...

Hücum...

Kureyş kafilesinden birini öldürdüler, ikisini de esir ettiler.

Birisi dörtnala Mekke'yi boyladı ve kervan Müslümanlara kaldı.

İlk ganimet...

Abdullah bin Cahş (r.a), henüz ganimet malının beşte biri farz kılınmadan bu kısmı ayırıp gerisini böldü ve gazilere dağıttı...

Kureyş kâfirleri köpürdü:

- Muhammed, haram ayda kan döktü ve mal zaptetti!

Ve Allah'ın Sevgilisine mektup yazıp ona haksızlık isnat etmeye kalktılar:

- Muhammed haram ayını helâl saydı. Bu ay emniyet ayı, güven zamanıydı. Halkın kalp huzuru ile işine gücüne bakacağı ve ekmeği peşinde koşacağı aydı. Böyle bir zamanda ölçüyü çiğnediler...

Abdullah bin Cahş ve arkadaşları, nur şehri Medine'ye dönüp Allah Resulü'nün huzuruna çıktılar. Ve dediler:

- Ey Allah'ın Resulü! Biz onlara gündüz dokunduk. Akşamleyin Recep hilalini bakıp gördük. Bilmiyoruz, onlara Recep 'de mi, yoksa öbür ayın son gününde mi dokunduk?

12