logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

KEDİ BABASI

İşte yukarıdaki hadis-i şerifleri nakleden büyük sahabi. Hayber önlerinde, Evs kabilesinden bir şahıs. Allah'ın Resülünün ayaklarına kapanarak İslam denizine can attı ve en taşkın cezbe haliyle Müslüman oldu. Bu, o zaman ismi şu veya bu olan meşhur Ebu Hureyre (r.a), Allah Resülüne bütün ruhuyla ve kalbiyle bağlı aşk ve vecd adamı.

Bir gün onu Cihan Peygamberi, cübbesinin kolu yeninde bir kedi götürürken görecek ve ışık ışık bir tebessümle buyuracak:

Ya Eba Hureyre!

"Ey kedi babası!" demek... Ve o şanlı sahabinin ismi artık böyle kalacak. Hatta başka isimle hitap edecek olanlara Ebu Hureyre kızacak:

Bana Allah Resülünün taktıkları lakabıyla hitap ediniz! Diyecek.

Fakir soffa sahabilerinin arasına katılan ve bunların en meşhurlarından olan bu büyük aşk adamı, Allahın Resülünü adım adım takip etti, nefes nefes yudumladı ve bütün sözlerini ve hallarini bir teyp gibi zaptetti.

Şu söz onun:

Benden fazla hadis bilen, Abdullah İbn-i Ömer. Şu farkla ki, o, duyduğunu yazardı, bense yalnız ruhuma nakşederdim.

İşte o, 5374 hadis nakletmiş ve hem sahabilerden, hem de"Tabi-in" den sekiz yüzden fazla insan, kendisinden hadis telakki etmiştir. O, böyle bir şan ve şerefin de sahibi.