logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

NAMAZ

Nihayetsiz olan mülkün seyyidi Cenab-ı Mustafa (s.a.v), Hayber'de gayet şiddetli cenkleşti. Bu yüzden de yorgun düştüler. Kendilerini ve sahabilerini uyku bastırdı ve sabah namazı yetiştirilmedi.

Yine Ebu Hureyre Hazretlerinden nakil:

Nebiyyi Ekrem Hayber Gazası'ndan dönüşlerinde bütün bir gece yürüyüşten sonra bir yere kondular ve Bilal'e emir buyurdular:

- (Ya Bilal) sen bizi bekle!

Kendileri de sahabeleriyle birlikte uykuya daldılar. (Peygamber Bülbülü) Hazreti-i Bilal (r.a) bir miktar namaz kıldı, sonra iman aynası berrak yüzünü ufukta fecir noktasına çevirerek arkasını bir yere dayayıp beklemeye başladı. Fakat onu da gaflet sardı, o da uykuya vardı ve hepsi o türlü uyudular ki, güneş doğup ışıkları yüzleri yakıncaya kadar hiç kimse vaziyetin farkında olmadı. Yine herkesten evvel Âlemin Fahri uyandılar, hemen kalkıp abdest aldılar. Hz. Bilal'in kametiyle namazı kıldırdılar ve buyurdular:

- "Bir kimse, namazı unutacak olursa, hatırlar hatırlamaz kılsın. Zira Allah (c.c), namazı anar anmaz kılınız, buyurmuştur."