logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

SİYAH BAYRAK

O güne dek sancaklar, hep beyazdı. Ve kol kol bazı gruplara veriliyordu. İlk defa olarak Peygamber sancağı halinde tek bayrak, Hayber seferine girerken kullanıldı, ufuklar boyu yelpaze gibi dalgalandı.

İsmet ve iffet sedefi Cenab-ı Aişe (r.a) nin yeldirmesinden siyah bir bayrak.

Tekbir sesleriyle gökleri inleten İslam Mücahitleri bayrak altında ve saf halinde.

Allah'ın yenilmez aslanı, şecaat ve ulviyet madeni Hazret-i Ali (r.a) göz ağrısından muzdarip olduğu için gerilerde kalmıştı... Arkadan gelip yetişti.

Varlığın sebebi olan Peygamber (s.a.v) fetih gecesi saadetle buyurdular:

Müslümanların bayrağını artık (yarın ) bir kişiye vereceğim ki, Allah feth ve zaferi onun iki elleriyle müyesser kılacaktır. (O, Allah'ı ve Peygamberi sever, Allah ve Peygamberi de onu sever)

O gece sahabilerde dalga dalga heyecan... “Acaba bayrak kime nasip olacak?” diye gözlerini yummuyorlar.

Şafakla beraber ayağa fırladılar ve Allah Resulünün etrafını yumak yumak sardılar.

Nebiler Nebisi buyurdular:

- Ali nerededir?

Sahabiler cevap verdiler:

- Ali'nin gözleri ağrıyor, ey Allah'ın Resulü!

Âlemin Fahri:

Bana, dedi; Ali'yi çağırınız!..

Cenab-ı Ali (k.v.) yi hemen huzura getirdiler.

Allah'ın Resulü ona doğru ilerlediler, mukaddes parmaklarını uzattılar ve tükürüklerinden Hz. Ali'nin gözlerine sürdüler:

- Allah'ım Bu gözlerden, yakınlığı da, donukluğu da al ve onu iyi et..

Kâinatın Efendisinin mübarek elleri dokunur dokunmaz, Hazret-i Ali'nin gözlerinde ağrıdan eser kalmadı ve güneş güneş pırıldadı.

Bayrağı Hazret-i Ali'ye verdiler. Allah'ın yenilmez aslanı ve evliyalar sultanı onu aldı ve vecd içinde sesini yükseltti:

- Ey Allah'ın Resulü! Kafirleri, bizden olacak âna kadar üst üste kırıp geçireceğim!..

Peygamberler Peygamberinden öğüdü aldı:

- Ya Ali! Cenkleşme hususunda acele etme! Ta ki sükûnetle Hayberlilerin sahasına alarga bir mahalle iner, (ordugâhını kurar) sın! Sonra onları İslama davet edersin! Ya Ali! Tek bir kişinin senin irşadınla Müslüman olması, iyi bil ki sana kızıl tüylü develer bahşedilmesinden hayırlıdır!...