logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

ALLAH'IN YENİLMEZ ARSLANI HZ. ALİ'NİN BÜYÜK CENGİ

Kureyş'in, bahadırlıkta eşsiz tanığı ve bin kişiye bedel bildiği meşhur cengâver Amr b. Abd, kendisinin kim olduğu bilinsin diye bir alamet takınmıştı. Tepeden tırnağa kadar zırhlara bürünmüştü. Atını bir o yana bir bu yana zıplatıp avaz avaz bağırıyordu:

- Benimle çarpışacak kim varsa çıksın er meydanına!

Müslümanlar, Amr, b. Abd'in kim olduğunu bildikleri için, başlarına kuş konmuş gibi kımıldamadılar, oldukları yerde susup kaldılar...

O an, Allah'ın yenilmez arslanı Hazret-i Ali (r.a), yerinden bir ok gibi fırladı ve Allah Resulünün huzuruna dikildi:

- Ey Allah'ın Resulü, dedi; izniniz olursa ben çarpışayım onula!

Kâinatın Efendisi:

- Ya Ali, sen otur! O Amr'dır! Buyurdular...

Hz. Ali yerine oturdu. Amr b. Abd yine atını sürüp haykırdı:

- Hani, sizden öldürülünce Cennet'e gideceğini iddia ettiğiniz kimseler? Er meydanına çıkıp benimle cenk edecek biri yok mu?

Hazret-i Ali (k.v), yine fırlayıp kalktı:

- Ey Allah'ın Resulü, dedi; ben çarpışayım onunla!

Allah'ın Sevgilisi:

- Ya Ali, dediler; sen otur, o Amr'dır!

Küfür kuduzu yine atını şaha kaldırıp seslendi:

- Ne oluyor size? Bağıra bağıra kısıldı, gitti sesim. Hala karşıma bir cengâver çıkarmadınız.

Hz. Ali (r.a), hemen ileri atıldı:

- Ben çarpışayım onunla, ey Allah'ın Resulü!

- O, Amr'dır!

- Amr olursa olsun! (Ben kimseden korkmam, ey Allah'ın Resulü) !

- O halde çarpışmana müsaade ediyorum!..

Hazret-i Ali (r.a), sevincinden dolup taştı. Allah'ın Resulü, Hz. Ali'ye zırh gömleğini giydirdi, sarığını da onun başına sardı ve onu meydana saldı. Arkasındanda dua buyurdu:

123456