logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

DİĞER GAZVELER

ZAT-ÜR-RİKA

İmam-ı Buhari'nin Ebu Muse'l-Eş'ari'den nakil:

Bu gazada ayaklarımız kabardı, biz de ayaklarımıza bez parçaları sardık. Onun için bu sefere "Zat-ür-Rika" denildi.

Kâinatın Efendisi 400 sahabeyle Necid taraflarına yürüdüler. Menzillerine vardıkları zaman kadınlardan başka kimseye tesadüf etmediler. Düşman korkuya düşmüş, dağılmış ve başını alıp gitmiş. Sefer 15 gün sürdü. Ve tekrar Medine'ye döndüler.

KÜÇÜK BEDİR

Uhud gazasında iki taraf birbirlerinden ayrılırken Ebu Süfyan narayı basmıştı:

- Gelecek yıl sizinle buluşma yerimiz Bedir olsun!

İnsanlığın Efendisi de bu çalıma karşı:

- Evet! Cevabını vermişlerdi.

O gün gelince Allah'ın Sevgilisi buluşma yerine geldiler ve sancaklarını diktiler.

Ebu Süfyan da küfür kabilesiyle geldi. Askerleriyle uzak tepelere tırmandı. Ve İslam ordusunu görünce, Uhut'tan beri içini kemiren korku birden bütün benliğini sardı. Dehşet içinde kaldı. Ve emrindekilere seslendi:

- Dönelim! Hem zahiremiz az, hem de bu sene Mekke'de kıtlık var!

Ve:

"Ata bin!" emrini verdiği gibi tek nümayiş yapmadan sıyrılıp Mekke'ye doğru süzüldüler. Mekke'ye vardıklarında onları alaya aldılar:

- Siz cenge çıkmamışsınız; birkaç gün seviyk yemeğe heveslenmişsiniz!...

Allah'ın Sevgilisi 8 gün Bedir civarlarında beklediler. Nihayet Medine'ye avdet buyurdular...

12