logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

UHUD ŞEHİTLERİNİN MÜKAFATI

Nihayetsiz olan mülkün seyyidi ve Kevser havuzu'nun sahibi buyuruyorlar:

- "Uhud'da kardeşleriniz şehit oldukları zaman Allah, onların ruhlarını yeşil kuşların kursaklarına koydu ki, onlar cennetin ırmaklarından sulanır, meyvelerinden yerler. Arş'ın gölgesinde asılı altun kandillere gidip yuvalanır, tünerler.

Onlar böyle, yiyecek ve içeceklerin hoşluğunu, güzelliğini görünce, "keşke, Allah'ın bize neler ikram ettiğini, kardeşlerimiz bilselerdi de cihaddan çekinmeseler, çarpışmaktan korkup düşmandan yüz çevirmeseler!"dediler.

Şanı pek yüce olan Allah, "Tarafınızdan, ben onlara bu söylediklerinizi tebliğ eder, ulaştırırım!" dedi ve indirdiği ayetlerle şöyle buyurdu:

"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar Rableri katında diridirler. (Öyle ki Allah'ın) lutf-u inayetinden, kendilerine verdiği (şehitlik mertebesi) ile hepside şad olarak (Cennet nimetleriyle) rızıklanırlar. Arkalarından henüz onlara katılmayan ( şehit dindaş) lar hakkında da: "Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir" diye müjde vermek isterler. Onlar Allah'dan (gelen) bir ni'metle, (hatta) daha fazlasıyla ve Allah'ın, müminlere olan mükâfatını zayi etmeyeceği müjdesiyle sevinirler." ( Âli İmran suresi /169 - 171)

12

logo

AlemlereRahmet.Net © | iletişim

Sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz...

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo