logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

TABİYE

Varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber, Abdullah bin Cübeyr (r.a) emrinde 50 tane keskin nişancıyı İslam ordusunun arkasındaki dağ yolunun ağzına tabiye ettiler. Ve o noktanın ehemmiyetini belirtmek için şöyle buyurdular:

- Bizi kuşların kapıp kaçtığını bile görseniz, benden emir gelmedikçe yerinizden kıpırdamayınız. Biz, düşmanları ayaklarımızın altında çiğnesek de siz yine yerinizde durunuz.

Kureyş ordusunun sağ cenahında, istikbalin en büyük kumandanı ve İslam kılıcı Halid bin Velid (henüz iman şerefine erememiş), sol cenahında da Ebu Cehil oğlu İkrime kumandan. (İkrime de ileride tam ve halis Müslüman olacak, fakat şimdi küfrün emrinde).