logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

HARP HİLEDİR

Nihayetsiz olan mülkün seyidi buyurdular:

- Harp, hud'adır!

İşte o gün bugün değişmemiş, bundan sonra da değişmeyecek ve kıyamete kadar sürecek hikmet.

Kaab bin Eşref isimli zehirli bir adam vardı. Yılandilini hep Allah'ın Sevgilisi'nin aleyhinde işletiyordu. Boyuna Allah'ın Resulünü hicvediyor ve Kureyş kâfirlerini kışkırtıyordu. Bu zehirli adamın karanlık vücudu ortadan kaldırılmalıydı.

Allah'ın Sevgilisi, topyekûn zaman ve mekânın ve bütün mahlûkatın Peygamberi bir kere sahabilerine:

- "Kaab bin Eşref (i öldürmek) için kim hazırdır? Diye sordu. Çünkü o, Allah'a ve Resulüne eza etmiştir!" buyurdu:

Muazzez sahabilerden Muhammed bin Mesleme şevkle atıldı:

- Ey Allah'ın Resulü! İster misin onu ben öldüreyim?

İnsanlığın Efendisi:

- Evet, isterim! Buyurdu.

- Öyle ise (Kaab'a hakkınızda hoşlanacağı) bir şey söylememe müsaade buyurunuz!

- Ne istersen söyle!

Yüce gönüllü sahabi Muhammed bin Mesleme (r.a) Kaab'a gitti ve karşısına çıkıp dedi:

- Şu kişi (yani Resul-i Ekrem) bizden sadaka istedi. Ve bize güç vergi teklif etti. Ben de ödünç bir şey almak için sana geldim.

Hain kâfirin gözlerinde çılgın bir ışık belirdi ve dedi:

- Muhakkak o, sizin usancınızı daha artıracaktır!

- (Ne yapalım) bir kere ona uymuş olduk. Onu derhal bırakmak istemiyoruz. Bakacağız, onun hali ne olur, sona erinceye kadar bekleyeceğiz. Şimdi biz, senin bir vesak, yahut iki vesak (bir deve yükü veya iki deve yükü) ödünç (hurma) vermeni istiyoruz.

- Pekâlâ! Siz bana rehin veriniz.

- Rehin olarak ne istersin?

- Kadınlarınızı!

- Kadınlarımızı sana nasıl rehin edebiliriz! Bugün sen Arabın en güzel simasısın!

- O halde oğullarınızı rehin veriniz!

- Oğullarımızı nasıl rehin ederiz? Sonra bunların biri hakkında, bir iki deve yükü hurmaya rehin olundu, diye sövülür ki, bu bize ebedi bir ardır (silinmez bir lekedir). Lakin biz sana silahlarımızı zırhlarımızı versek olmaz mı?

- O da olur!

- Öyleyse anlaştık.

- Evet, anlaştık.

Kaab haini böylece kendisine gelmesi için İbn-i Mesleme'ye zaman tayin etti.

Muhammed b. Meslem (r.a) bir gece Kaab'a geldi. Kale kapısından seslendi.

Yanında Kaab'ın sütkardeşi Ebu Naile vardı. Kaab bunları kale içine davet etti ve misafirleri karşılamak için onların yanına indi. Kaab lanetlisinin karısı çıkıştı:

12