logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

CENK SONU

Allah Resulü'nün muazzez sahabilerinden ve bağrı yanık âşıklarından Ukaşe Hazretleri öyle şevkle cenk etti ki, elindeki kılıç kırıldı; kabzasına kadar indi.

Ukaşe (r.a) hemen Resul-i Ekrem'in huzuruna koştu ve güdük kabzayı gösterdi. Allah'ın Resulü, kendisine kalınca bir değnek verdi:

- Al, bununla dövüş!

Büyük bahadır Cenab-ı Ukaşe, elinde değnek, yine hücuma geçti. Sonuna kadar cenk. Birde ne görsün? Elindeki kalınca değnek elmas gibi pırıl pırıl bir kılıç olmamış mı? Ondan sonra Ukaşe (r.a) hangi gazaya gittilerse, elinde hep o esrarlı kılıç.

İşte Peygamber mucizesi ve ulviyetin böylesi.

Yine sahabi ulularından Hazret-i Muaz'ın yarası, Allah'ın Sevgilisi'nden bir temasla iyi olu verdi.

Bedir cenginin devam ettiği anlarda bir ara Cebrail (r.a) Kâinatın Efendisine geldi ve dedi:

- Ey Allah'ın Resulü! İçinizdeki Bedir kahramanlarını ne mertebede sayarsınız?

Allah'ın Resulü buyurdular:

- Müslümanların en Faziletli simaları sayarız!

Cibril:

- Bizde, dedi; meleklerin Bedir'de hazır bulunanları böylece meleklerin hayırlısı addederiz!

12