logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

BEDİR GAZASI

Allah'ın Resulü, küçüklerimizi geri çevirmemizden biraz önce, kardeşim Umeyr b. Ebi Vakkas'ı, göze görünmemeye çalışırken gördüm ve dedim:

- Kardeşim! Sana ne oldu?

Umeyr atıldı:

- Allah Resulünün beni küçük görüp geri çevirmesinden korkuyorum! Hâlbuki ben, sefere çıkmayı arzuluyor, Allah'ın, bana şehitlik nasip etmesini umuyorum!

Kendisi, İnsanlığın Efendisine arz edilince, onu küçük görüp emir buyurdular:

- Sen, geri dön (ya Umeyr!)

O an Umeyr'in gözleri yaşlarla doldu ve hıçkırıklarını tutamadı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü ona müsaade ettiler... Bu defa da, Umeyr sevincinden uçacak gibi oldu...

Umeyr'in kılıcı uzun, kendisi boysuz olduğu için, kılıcını bağlayamamış, ben bağlamıştım... 16 yaşındaki küçük mücahit Bedir ordusunun içine karıştı ve Bedir'de gerçek hayata geçti...

Kâinatın Efendisinin mücahidler hakkında duaları:

"Allah'ım! Onlar, yaya ve yalın ayaktırlar. Sen, onlara binecek hayvan ver! Allah'ım! Onlar, açık ve çıplaktırlar. Sen, onları giyindir! Allah'ım. Onlar, açtırlar. Sen onları doyur! Fakirdirler. Sen, onları fazl- u Kereminle zengin et!"

Ve peygamber ordusu billuri bir ırmak gibi Bedir istikametine doğru akışa başladı...

Gaye, Kureyş ulusu Ebu Süfyan kumandasında Suriye'den gelmekte olduğu haber alınan zengin Kureyş kervanını basmak... Büyük bir harp kopacağından ve büyük bir çığır açılacağından belki kimsenin haberi yok.

Ebu Süfyan, Allah Resulünün hareketini haber aldı.

Hemen Mekke'ye dörtnala bir adam saldı:

- Müslümanlar üzerimize geliyor... Yetişin!

Mekke'de bir kaynaşma... Az bir zaman içinde, zırhlı, tulgalı, tepeden tırnağa silahlı bin kişi toplandı... Gelin gibi telli pullu atlar üstünde, Bedir köyüne doğru son hızla atılış... Küfür safında 100 at, 700 deve, 1000 den fazla cenkçi... Evet; 3 at, 70 deve, 300 inanmış insana karşı, bütün bunlar... Peygamber kafilesi henüz Revha dolaylarında. Dalga dalga bir haber:

- Bütün Mekke, binden fazla cengâver, kervanın imdadına geliyor. Yetişmek üzereler... Kervan da sahil yolundan kaçıyor...

Kâinatın Tacı sahabilerini çevrelediler:

- İşte apaçık vaziyet! Ne dersiniz? Allah iki nimetten birinin bizim olduğunu haber verdi. Ya kervan, ya Kureyş ordusu....

Sıddık- ı Ekber'den bir güzel fikir... Hz. Ömer'den de bir güzel fikir.

Kanının her zerresinde bir volkan yatan Mikdad Hazretleri en taşkın bir vecd için de ileri atıldı ve:

- Ey Allah'ın Resulü, dedi; Rabbin sana ne emrettiyse onun üzerinde ol! Vallahi biz sana, Yahudilerin Musa Aleyhisselama dediği gibi:

- "Ey Musa, o zalimler orada iken biz hiçbir zaman oraya giremeyiz. Artık sen ve Rabbin beraber gelinde ikiniz harp edin; Biz, mutlaka burada oturucularız." (Maide Suresi / 24)

diye bir söz söyleyecek değiliz! Biz, bu bedende can taşıdıkça senin izindeyiz!

Nihayetsiz olan mülkün seyyidi ve Kevser havuzunun sahibi Cenab- ı Mustafa, mukaddes ellerini kaldırıp Mikdad Hazretlerine dua etti. Ve sahabilere dönüp buyurdu:

- Ey insanlar!

Bir lahza durdular. Sahabiler topluluğuna bu türlü hitap edişleri, Medineli "Ensar" zümresini hedef almaktı...

Ensar büyüklerinden Saad bin Muaz (r.a) bunu anladı ve atıldı.

- Ey Allah'ın Resulü! "İnsanlar" diye hitabında ve bizi zümreleyişinden anlıyoruz ki, hitabın topyekûn hepimize... Amma buradaki çokluk Ensar olduğuna göre bize... Bizi, ismimizi anmadan vazifeye çağırıyor, hazır olun ve ahdinize vefa gösterin, demek istiyorsun, öyle mi?

- Evet, ey Saad, hitabım "Ensar" topluluğunadır!..

Medineli sahabiler Akabe'de biat ettikleri zaman şöyle demişlerdi:

- Ey Allah'ın Resulü! Biz şimdi sana yardım edemeyiz! Fakat gelir aramıza katılırsan, o zaman sana yardım, üzerimize vacip olacaktır. O zaman seni, nefislerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı koruduğumuz gibi koruyacağız!..

123

logo

AlemlereRahmet.Net © | iletişim

Sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz...

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo